E-Universite
E-Üniversite E-Üniversite E-Üniversite E-Üniversite E-Üniversite E-Üniversite E-Üniversite
HİZMET SÖZLEŞMESİ

Amacı:
Bu sözleşme
 Sistemturk Uluslararası Belgelendirme Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Reklam Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti (bundan sonra E-ÜNİVERSİTE olarak anılacaktır) ile sözleşmeyi okuyup kabul imzalayan kişi (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) arasında aşağıda detayları açıklanan Uzaktan Öğretim Hizmeti için imzalanmıştır.
·         Son KULLANICI bu hizmet sözleşmesini  okuyup kabul ettikten sonra bu ürün kullanabilir ve/veya bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir
·         Önemli!  Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Hizmet Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz. Son KULLANICI bu Hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.
·         Bu hükümleri kabul etmemeniz halinde hizmetten yararlanamaz, izleyemez, dersleri asenkron olarak takip edemez ve kullanamazsınız. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.
·         Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar E-ÜNVERSİTE ‘ye ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.
 
KULLANICI Lisansı:
E-ÜNİVERSİTE içindeki sunumların, yazılımların, grafik KULLANICI arabirimlerinin, seslerin ve videoların son KULLANICI tarafından aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılmasını şart koşar:
Lisans hakkı, son KULLANICI’ ya münhasıran eserin asenkron kullanma hakkı sağlamaktadır. "Kullanım Hakkı", ürünün kullanılmasını, saklanmasını, yüklenmesini, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini içermektedir. Lisans hakkı tanınan son KULLANICI eserde değişiklik yapamaz, eseri çoğaltamaz, eseri yayamaz, başkalarının kullanımına sunamaz, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakamaz.

KULLANICI Hakları:
·         Bu ürün ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alınmış olunsun, E-ÜNİVERSİTE tarafından tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından kullanılabilir.
·         Şifre ve KULLANICI adının gönderim tarihinden itibaren, satın almış olduğu hizmet kapsamını  almaya hak kazanmış sayılır ve eğitimin E-ÜNİVERSİTE tarafından belirlenen süresi boyunca kullanımına açılır.
·         Bu ürünün kullanım hakkına sahip olan kişi, kendisine verilen süre içerisinde e-üniversite.com.tr internet sayfasına bağlanarak, sayfada bulunan Uzaktan Öğretim sistemine KULLANICI için  verilen KULLANICI adı ve şifre ile girer.
·         KULLANICI’nın kendisi için açılan asenkron eğitim materyallerini izleyebilir. Bu hizmeti başkalarının kullanımına açamaz, kiraya veremez.
Kullanım Kısıtlamaları:
Sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları E-ÜNİVERSİTE’ye aittir. KULLANICI; sunumları, görselleri, metinleri ya da konuşmaları E-ÜNİVERSİTE’den izin almadan kullanamaz.
Ürünün toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini E-ÜNİVERSİTE’ye ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan KULLANICI doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.
Asenkron Eğitimler veya içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan kullanıcıların hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
 
Sözleşmenin Kabulü:
E-ÜNİVERSİTE Uzaktan Öğretim sistemine kayıt olabilmek için "sözleşmeyi okudum kabul ediyorum" yazarak imzalamanız gerekmektedir.
Sözleşme Konusu:
e-univerisite.com.tr’nin sözleşmeyi onaylayan üyeye internet üzerinden asenkron eğitim hizmeti sağlamasıdır.
Sözleşme Bedeli ve Ödeme:
Sözleşme bedeli tüm vergiler dahil satın alınan sayfada belirtilen paket eğitim programları ücretidir.E-ÜNİVERSİTE  indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.
Özel Hükümler:
a) Üye, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş bir KULLANICI adı ve şifre belirler. KULLANICI adı ve şifrenin seçimi, korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. Şifre sadece üye tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren üye, şifremi unuttum bölümünden kendi e-mail adresine şifresinin gönderilmesini sağlayabilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla KULLANICI’nın sorumluluğundadır. e-universite.com.tr şifresini yanlış kullananlardan doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
b) KULLANICI’nın üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için KULLANICI adını ve şifresini doğru girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır. Üyenin faydalanacağı servisler, bedelini ödediği servislere bağlı olarak giriş yaptıktan sonra üyeye gösterilecektir.
c) KULLANICI olma kişiseldir. Başkasına devredilemez ve kullandırılamaz.
d) KULLANICI, E-ÜNİVERSİTE hizmetlerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder. Üyeliğin devamı sürecinde E-ÜNİVERSİTE tarafından istenilen gerekli bilgiler KULLANICI tarafından eksiksiz ve doğru olarak E-ÜNİVERSİTE’ye   vermekle yükümlüdür. KULLANICI bilgilerinde ki adres, telefon vb.gibi her türlü değişikliklerde E-ÜNİVERSİTE’ye bilgi vermek zorundadır.
e) KULLANICI, e-universite.com.tr tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının E-ÜNİVERSİTE’ye ait olduğunu, bu yazılımları, dokümanları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
f) KULLANICI verilerinin, e-universite.com.tr’nin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunması nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü e-universite.com.tr’nin sorumlu olmayacağını kabul eder.
g) KULLANICI kurallara aykırı davrandığı takdirde e-universite.com.tr gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder.
h) KULLANICI, hizmetin kullanımı ile ilgili internetten kaynaklanan sorunlardan E-ÜNİVERSİTE’yi sorumlu tutmayacağını kabul eder
i) KULLANICI site geneline zarar verecek veya e-universite.com.tr ‘yi başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Bulunulduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacaktır.
j) KULLANICI fikri ve sinai hukuka giren ve telifi E-ÜNİVERSİTE’de bulunan video dersleri satın aldıktan sonra iki hafta içerisinde cayma hakkına sahiptir.
Uygulanacak Hükümler:
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler ve bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.
Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
Copyright © 2014 E-Universite.Com.Tr Her hakkı saklıdır.

Bu  Hizmet Sözleşmesi ya da online eğitim programlarıyla ilgili herhangi bir konuda bilgi almak için
 bilgi@e-universite.com.tr eposta adresine eposta gönderebilirsiniz.

Copyright 2013 E-Universite.com.tr | Her hakkı saklıdır.

SATIN ALMA EKRANI

Aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bir sonraki aşamada güvenli bir şekilde ödemenizi yapabilirsiniz.

Satın alınan ürün
Hizmet Sözleşmesi

Ürün Fiyatı: TL
Adınız
Email
Cep Telefon Numaranız
Mesajınız
Güvenlik Kodu Captcha  Resmi Değiştir
Güvenlik kodunu giriniz